TechWire

Category - AI

Google සමාගම විසින් මිලට ගත් Senosis Health

Senosis Health කියලා හඳුන්වන්නේ මෑතකදී Google සමාගම විසින් මිලට ගත් startup company එකක්. මෙම ආයතනයෙන් කරන්නේ විවිධ සෞඛ්‍යය තොරතුරු එකතු කරගෙන android smart phones මිනිසෙක්ගේ සෞඛ්‍යය තත්වය නිර්ණය කරගැනීමේ හැකියාවක් ඇති උපාංග බවට පරිවර්තනය කිරීමයි. Senosis ආයතනයෙන් නිර්මාණය කළ apps වලට පෙනහළු වල සෞඛ්‍යය තත්වය සහ රුධිරයේ හිමොග්ලොබින් ප්‍රමාණය වැනි දේ නිර්ණය කරගන්න පුලුවන්. මේ සඳහා ජංගම දුරකථන වල අන්තර්ගත විශේෂාංග වන accelerometer, flash, කැමරාව සහ මයික්‍රෆෝනය වැනි දේ භාවිතා කරනු ලබනවා. උදාහරණයක් වශයෙන් හිමොග්ලොබින් මට්ටම මැන ගැනීම සඳහා දුරකතනයේ flash භාවිතයෙන් අදාළ පුද්ගලයාගේ ඇඟිල්ල පරීක්ෂා කර දත්ත සපයන්න මේ ඇප් එකට පුලුවන්.

ආයතනයේ ඉතිහාසයෙන් බිඳක්

ඇමෙරිකානු ජාතික Shwetak Patel විසින් මෙම Senosis ආයතනය ආරම්භ කරනු ලැබුවේ වොෂිංටන් සරසවියේ සිටි තවත් සිව් දෙනෙකුගේ සහය ඇතුවයි. මෙය මොහුගේ ආයතනයේ නිෂ්පාදන මිලට ගනු ලැබූ පළමු අවස්ථාව නොවේ. 2015දී ඔහු නිර්මාණය කළ පරිසරයේ තෙතමනය, ආර්ද්‍රතාව සහ උෂ්ණත්වය හඳුනාගත හැකි වන පරිදි සැකසූ WallyHome sensor තාක්ෂණය Sears Holdings ආයතනය විසින් මිලට ගනු ලැබුවා. මෙම ආයතනයෙන් මීට පෙර ද මෙවැනි නිෂ්පාදන කර තිබෙන අතර උදාහරණ වශයෙන්  SpiroSmart and SpiroCall, HemaApp සහ OsteoApp යන apps හඳුන්වන්න පුළුවන්.

Geekwire වෙබ් අඩවිය පවසන පරිදි Senosis කණ්ඩායම  Google සමාගම  රැඳෙනු ඇති අතර ඩිජිටල් සෞඛ්‍යය ක්ෂේත්‍රය ශක්තිමත් කිරීම සඳහා පුරෝගාමී මෙහෙවරක් ඔවුන්ගෙන් අපේක්ෂා කළ හැක. මෙම වෙබ් අඩවියට Shwetak Patel පවසා ඇති පරිදි දැනටමත් ජංගම දුරකතනයේ තිබෙන සංවේදක(sensors) නවීන ආකාරයෙන් වෙනස් කර ගත හැකි අතර, සමහර රෝග වර්ගයන් හඳුනා ගැනීම සඳහා ඒවා භාවිතා කළ හැක. Senosis කියන්නේ කුමන ආකාරයේ නිෂ්පාදන කරන සමාගමක් ද කියලා මේ video එකෙන් අදහසක් ගන්න පුළුවන්. මේක Hema app එක ගැන නිර්මාණය වුණ video එකක්.

මෙම අත් පත් කරගැනීම සිදුවුණේ Google සමාගම සෞඛ්‍යය සම්බන්ධයෙන් බිහිවන තාක්ෂණික නිපැයුම් වෙනුවෙන් විශාල වශයෙන් ආයෝජනයට යොමු වෙමින් සිටින අතරතුරදීයි. පසුගිය වසරේදී Google සමාගම විසින් ඇපල් ජංගම දුරකථන සඳහා දියත් කළ ව්‍යාපෘතියක් වූ DeepMind Health ඇප් එක හඳුන්වා දෙනු ලැබුවා. දැන් Google සමාග කෘතිම බුද්ධිය(AI) සහ machine learning යන තාක්ෂණයන් පාදක කරගෙන වෛද්‍ය සැපයුම්කරුවන් සඳහා විවිධ නිර්මාණ කිරීමට වැඩි පෙළඹීමක් දකින්න පුලුවන්. ඔවුන්ගේ ඉදිරි සැලසුම් සමග වඩාත්ම සමීපව යන නිසා Senosis Health ආයතනය මිලට ගැනීමට යොමු වෙලා තියෙනවා.

New Apple Watch can help to avoid Diabetes!

How many of you cannot get through a day without a little bit of sweetness?

I presume ALL of you needs at least a tiny percentage of sugar flowing through your blood to get through a day of hard work, maybe at your job, maybe with your studies. Irrespective of age and gender, we all love sweets. Sweetness adds some perfection to the day, no doubt. But what is dangerous about it is, we do not know when we will be diagnosed with diabetes with the amount of glucose we consume.

Around four years back, young children and youth did not have the fear of being diagnosed with diabetes. But, as of now, diabetes has the tendency to affect everyone beyond the barriers of age. Yes, it DOES sound frightening.

Are you a victim of Diabetes? Have you ever monitored how much sugar you consume per day? If not,

It’s time NOW!

Read More

iOS 11 – With powerful new features to your iPhone and iPad

iOS-11

Recently, Apple introduced a major update to their mobile operating system to bring better user experience. This is the biggest software release ever for iPhone and iPad with so many powerful features. iOS 11 brings a better way to access your iPad with Apple pencil.  And It will provide unrivaled augmented reality experience to their users.

ipad and iphone

Read More

Microsoft aims to make Artificial Intelligence mainstream

sathya

Microsoft went huge on Artificial Intelligence as they revealed the new AI integrated tools at Microsoft Build on Wednesday, the 10th of May.

The Technology Giant unveiled their vision, how AI driven tools can be incorporated into people’s day to day activities to make people’s lives smarter, efficient and improve wellbeing.

Microsoft research runs deep into areas of machine learning, speech recognition, image recognition and hand gesture recognition.

Microsoft executive vice president of artificial intelligence and research Harry Shum stated, “We are infusing AI into every product and service we offer. We’ve been creating the building blocks for the current wave of AI breakthroughs for more than two decades.”He also pointed out that now they are on the verge of using those research breakthroughs.

Read More

Can technology be our best friend?

We are bound!

Technology is overtaking our daily lives. Regardless of age, gender, ethnicity, career or economic status, you are engaged with a smartphone. These devices make us forget who we are and what we are capable of, wasting our valuable time to a certain extent which can be spent with a real human being, involving emotions. The phone, computer, tablet and other high tech devices have become not just objects, but for many, those are their best companions. In real life, if we feel lonely, anxious or sad, we might seek the attention and affection of another human being to console us. What if some of the lonely people didn’t deserve a grief taker? If we argue regarding the so-called concept, there are positive impacts as well as negative impacts.

During the past, humanity yearned for fewer needs. With the evolution, these requirements became more and more complicated since the technology made a revolution. The technology and social media go hand in hand, plays a significant role in everybody’s lives. We are so much influenced by the social media nowadays, and some of them are residing in the extreme, being addicts. From the morning to the day’s end, we spend plenty of hours on social media, yet feeling isolated. The narcissistic personality disorder is overcoming the society, majorly due to lack of empathy and seeking of admiration from the outsiders.

Social Media

Social media sites can make numerous casual relationships, which consumes more of our time and psychic energy, which seems to be more significant than the meaningful relationships we foster in the real world. People tend to post intimate details of their lives, providing access to their privacy. The pleasure we derive from sharing tidbits of our lives on social networks will lead to social media addiction. When someone wants to get attention from the public, they tend to post frequently on social media sites and evaluate themselves corresponding to the likes or the comments they receive. Their posts will boost the reality of their lives due to the exaggeration, and make them appear more desirable to associate. This might eventually lead to depression. Many individuals spend so much time on social media to receive news, play games, chat with friends which interfere their daily lives. They constantly check up on others opinions and posts to eliminate the fear of missing out. They often tend to compare their lifestyle with what other people exaggerate on social media.

Nowadays, the use of text messaging and social media messages have become a common occurrence and this has reduced the human interaction. The interaction with others has become effortless because people have isolated themselves behind online identities. The society use abbreviations and emojis to express their emotions eliminating direct communication. This scenario will isolate human beings more than ever, hence dismissing the need to socialize.

Guilt & Stress

Simply, modern society people are overwhelmed with guilt due to lack of human association and the stress caused by day to day activities. So we are eventually fond of interacting because we need mental stimuli. We are inclined to use all the kinds of social media, as stated before, such as Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, etc. to fulfill it. But in contrary to all these remedies, people tend to feel lonely and isolated due to lack of empathy. Even if we socialize more on social media, we feel more isolated, and these natural urges persuade us to seek connections. Further, we seek validations on other personal matters from other people. If you make a great painting, and you love it, that’s great. If other people love it too, that’s better. Simply we, humans are attention seekers. Well, what if we state, those devices mimicking realistic personal responses are now taking the place of their real human counterparts.

“Generally, when people feel socially excluded, they seek out other ways of compensating, such as exaggerating their number of Facebook friends or engaging in pro-social behaviors to find other means of interactions with people. When you introduce a humanlike product, those compensatory behaviors stop,” says Jenny Olson, study co-author and marketing professor at the University of Kansas, in a statement.

Personal Assistants

This is where the Intelligent personal assistants play an important part. Intelligent personal assistants, also called virtual assistants, are software applications or devices that can assist the user with tasks, planning, or retrieving information, similar to a human assistant. This technology usually fully utilizes the sensors present on the device it runs on for contextual awareness. In this way it can deliver more accurate and relevant information. Modern intelligent personal assistants are able to learn based on previous input so they can offer better, more personalized results to the user. Personal assistants that are for the general consumer are, for example, the Apple Siri, Microsoft Cortana, or Amazon Echo.

“Alexa isn’t a perfect replacement for your friend Alexis. But the virtual assistant can affect your social needs.” says lead author and marketing professor at DePaul University, James Mourey, in a statement.

Harper’s magazine ran part of a conversation with Chinese journalist Chen Zhiyan and three chatbots: Chicken Little, Little Ice, and Little Knoll. The conversation took place on instant messaging and calling app, WeChat. What Zhiyan determined using these three chatbots was, that many people were confiding over their concerns, and they had felt lonely, mostly at night where only these chatbots can accompany them.

Despite the growing trend of finding solace in the virtual arms of a machine, it is important to nurture real-life relationships and develop self-awareness. If we spend more and more time snuggled up with the technology, we have to question ourselves repeatedly, ‘Are these devices bringing us closer together or further apart?’. Though the answer might depend on which decade you were born in, the result might be the same.

AI-equipped Apple Watch can detect the signs of a stroke

Apple AI watch

Apple has initiated the task of saving human lives through its AI-equipped Apple watch. A group of researchers from the University of San Francisco and Heart Health App Cardiogram have identified that the AI-equipped Apple watch can be used to detect unusual heart rhythms (strokes) such as arrhythmia and atrial fibrillation(AF) with 97 percent accuracy and 98 percent sensitivity.

Apple AI watch

Read More

Google maps අලුත් කරන්න Deep Learning සහ Street View භාවිතය

Google maps කියන්නේ එදිනෙදා ජීවිතය smart වෙන්න යොදා ගන්න පුළුවන් Google විසින් නොමිලේ ලබාදෙන සේවාවක්. යන එන මග හොයාගන්න, traffic කොයිවගේද බලන්න වගේම අපිට වැදගත් වෙන ස්ථාන බලන්නත් Google maps යොදා ගන්න පුළුවන්. මේ වැඩිවෙන ඉල්ලුමත් එක්ක හොඳ සේවාවක් ලබාදෙන්න Google සමාගම විසින් විවිධ පර්යේෂණ වගේම අත්හදාබැලීම් කරනවා. Street View කියන සේවාව integrate කරල Google Maps update වෙනවා හැමදාම වගේ. Street View කාර් රථ මගින් බිලියන ගණන් ඡායාරුප රැස් කරනව. මේ images manually විශ්ලේෂණය කරන එක ප්‍රයෝගික වෙන්නේ නෑ. මේ සඳහා automated system එකක් හදන එක තමා Google’s Ground Truth කියන කණ්ඩායමට පැවරිලා තියෙන්නෙ.

Read More

Google Auto Draw – ඔබත් දැන් චිත්‍ර ශිල්පියෙක්

මොකද්ද මේ Google Auto Draw

අපිට චිත්‍රයක් අතින් ඇඳගන්න ගියොත් ගොඩක් වෙලාවට අපිට ඕන දේ ඇඳගන්න ටිකක් අමාරුයි. එහෙම පුළුවන් වෙන්නෙ හොඳ චිත්‍ර හැකියාවක් තිබ්බොත් තමයි. මේක නිසා හදිසියකට චිත්‍රයක් ඇඳගන්න යාළුවන්ට  කියන්න වෙනව. එහෙමත් නැත්තම් කියක් හරි වියදම් කරලා චිත්‍ර අඳින කෙනෙක්ට කියල අන්දවගන්න ඕන. මේ  ප්‍රයෝගික නැති අවස්ථා අපිට ඕනෑම තරම් වෙලා ඇති. මේ වගේ තනියම චිත්‍ර ඇඳගන්න බැරි අයට හොඳ tool එකක් Google සමාගමෙන් ලඟදි අන්තර්ජාලයට මුදාහැරියා. ඒ තමයි Google Auto Draw කියන්නෙ.

Auto Draw Logo

Read More

Who is Amazon Alexa ?

Amazon Alexa Logo

Amazon Alexa Logo

Amazon Alexa is a virtual personal assistant designed by Amazon.It is a voice-activated application like Siri in Apple, Google Assistant in Google and Microsoft’s Cortana.  Alexa was initially designed by Amazon’s Secretive Lab126, but later integrated with many of Amazon services and also available in products such as Amazon Echo and Amazon Fire TV. Alexa became popular with Amazon Echo, a device that can act as a speaker as well as a smart hub, and also capable of working with many other devices.

You can ask questions from Alexa such as “what is weather today in Colombo?”  or  “Dollar rate for Rupees” or even about general questions like “who is Richard Branson ? “. Simply, it listens to your voice commands, responds and help to get your work done.

Besides, you can assign it to perform different tasks like create to-do lists, play music tracks and control volume, order items from Amazon, play games and various other cool stuff.

Read More

කෘත්‍රිම බුද්ධියට වහල් වීම

2013 වර්ෂයේදී තිරගතවූ “Her” චිත්‍රපටියේදී හුදකලා ලේඛකයෙක් තමාගේ ඩිජිටල් සහකාරිය සමඟ ප්‍රේමයෙන් බැඳෙනවා. ඇය ඔහුගේ සියලු කටයුතු සඳහා උදව් වෙනවා වගේම ඔහුට පෞද්ගලික උපදෙස් පවා ලබා දෙනවා. අවසානයේ ඔහු ඇයව පෙම්වතිය බවට පත් කරගන්නවා . Samantha නම් වෙන මේ ඩිජිටල් සහකාරිය විශ්මයජනක වේගයකින් අළුත් දේ ඉගෙනගන්නා  A.I. මෘදුකාංගයක්.

Samantha අවම වශයෙන් තවත් දශකයක් පමණ විද්‍යා ප්‍රබන්ධයක් ලෙසම පවතීවි. කෙසේවුවත් bots [1] (රොබෝ ) නම්වූ අඩු-ක්‍රියාකාරී ඩිජිටල් සහායකයින් දැනටමත් අප අතරට ඇවිත්. මේවා අපගේ නිවෙස් වල 2017 දී දැකිය හැකි තවත් එක් විශ්මයජනක තාක්ෂණික දියුණුවීමක් වේවි.

Read More

Allo : Google’s New Messaging App

Are you satisfied with the existing messaging apps? Do you need a new messaging app with new features? What if you got a messaging app with an AI? Yes! There is a new messaging app called “Allo”.

Allo is the latest messaging app introduced by Google which has used Google Assistant as its main functionality. In other words Google Assistant which is a Google product that aims to take on Apple’s Siri and Amazon’s Alex, is used in Allo in order to make the app more effective. But I have to say that this is not completely built with an AI. This is not to replace Google’s other messaging apps such as ‘Hangouts’ or ‘ProjectFi’, and also this is not derived from Google’s Hangout or Messenger. It is built from the scratch. This is just a fresh start for Google’s new communication methodologies.

Read More